Kwaliteitsborging van de beroepspraktijkvorming

Code Geldig vanaf
C0065 28-10-2021

De certificaathouder leert binnen dit scholingstraject draagvlak voor het plan van de beroepspraktijkvorming (bpv) te creëren bij de leidinggevenden en/of begeleiders van het praktijkleren, en de bpv te coördineren en bewaken. Zij vergroot haar deskundigheid en levert een bijdrage aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de bpv.

Het scholingstraject is gericht op werkenden en werkzoekenden met minimaal een mbo-diploma op niveau 3. De achtergronden van de werkenden/werkzoekenden kunnen heel divers zijn: bijvoorbeeld toekomstige praktijkopleiders die al onderdelen van de kwalificatie hebben afgerond, praktijkopleiders die lange tijd geleden hun diploma hebben behaald en zich willen verdiepen in kwaliteitsborging, ervaren begeleiders praktijkleren die graag procesmatig werken, (jonge) hbo-ers, managers en medewerkers hr die affiniteit hebben met het bewaken van de bpv.

In de sector zorg en welzijn zijn er vele acties gaande om de begeleidingscapaciteit te vergroten. Door de tekorten in de zorg en welzijn is de behoefte aan instroom van nieuwe medewerkers toegenomen, waardoor de begeleidingscapaciteit onder druk staat. Relatief nieuwe medewerkers worden gevraagd om als (beginnend) begeleiders van het praktijkleren nieuwe medewerkers of stagiairs op te leiden. Zij hebben procesmatige ondersteuning nodig om de kwaliteit van het praktijkleren te borgen. Dankzij deze scholing leren certificaathouders de kwaliteit van het praktijkleren mede te bewaken en te optimaliseren. Zij vergroten de eigen deskundigheid en zorgen procesmatig voor een goed leerklimaat, waardoor de kwaliteit van de leertrajecten wordt geborgd. De problematiek van de begeleidingscapaciteit in verband met toestroom nieuwe medewerkers en de populariteit van het praktijkleren speelt sectoroverstijgend. Deze scholing is daarom ook inzetbaar in andere sectoren.

Na het volgen van het scholingstraject Kwaliteitsborging van de beroepspraktijkvorming, is de toekomstige medewerker breder inzetbaar en de medewerker beter inzetbaar binnen de organisatie rondom het beoordelen van de (nieuwe) medewerker en/of stagiairs in de organisatie door begeleiders van het praktijkleren. En werkt vanuit haar eigen deskundigheid aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van werkzaamheden in de beroepspraktijkvorming.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Coördineert en bewaakt de uitvoering van het BPV-beleidsplan
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Werkt aan deskundigheidsbevordering
Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25487 Praktijkopleider Praktijkopleider 4 -