Professionalisering en kwaliteit in de maatschappelijke zorg

Code Geldig vanaf
C0104 22-10-2022

Na het het behalen van dit certificaat kan de certificaathouder professionalisering en kwaliteit borgen. De certificaathouder kan aan de eigen professionele ontwikkeling werken en werkt aan bevorderen van kwaliteitszorg. Ook kan hij/zij een bijdrage leveren aan de begeleiding van nieuwe collega's, stagiaires en of vrijwilligers.

Het scholingstraject is gericht op zorg en welzijn medewerkers en zij-instromers die zich verder willen ontwikkelen. Het gaat om werkenden in de zorg en welzijn en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die graag willen leren hoe ze nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers moeten begeleiden en die gericht zijn op het bewaken van de kwaliteit van de zorg.

De landelijke prognoses wat betreft het aantal toekomstige vacatures in de zorg leidt tot brede, creatieve werving van nieuwe medewerkers en activiteiten gericht op behoud van huidige medewerkers. Dit gegeven is landelijk door VGN (gehandicaptenzorg) en Actiz (ouderenzorg) onderkend, alsmede door de Tweede Kamer opgepakt en omgezet in moties die Leven Lang Ontwikkelen structureel gaan borgen. Door dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie ‘Begeleider maatschappelijke zorg' in te zetten kunnen medewerkers en zij-instromers doelbewust aan de slag met de kwaliteit van de ondersteuning en zorg en leren zij wanneer welke acties nodig zijn om de kwaliteit te borgen. Verder blijven zij hun kennis en vaardigheden ontwikkelen, blijven zij op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wet- en regelgeving en delen zij hun nieuwe inzichten. Gezien de scholingsbehoefte binnen zorg en welzijn, is het erg belangrijk dat de begeleidingscapaciteit wordt verhoogd. Het is belangrijk dat er voldoende medewerkers zijn in de zorg die bij kunnen dragen aan passende begeleiding aan nieuwe collega’s, stagiaires en vrijwilligers. De instroom in de opleidingen groeit, maar de begeleidingscapaciteit binnen organisaties is niet altijd toereikend. Dit mbo-certificaat kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de begeleidingscapaciteit en het leren op de werkvloer. Daarnaast draagt dit mbo-certificaat bij aan de borging van de kwaliteit van de zorg. Hierdoor zijn de certificaathouders in staat om samen met hun collega’s verantwoorde, passende ondersteuning te bieden die voldoet aan alle kwaliteitseisen. Door het aanbieden van dit certificaat komen er meer zij-instromers, blijven de huidige medewerkers gemotiveerd, zijn ze voldoende vakbekwaam, zijn er ontwikkelingsmogelijkheden en wordt het werkplezier van medewerkers vergroot.

Na het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel is de certificaathouder direct inzetbaar in het bewaken van de kwaliteit van de ondersteuning en het leveren van een bijdrage aan het begeleiden van nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Hierdoor kan de kwaliteit van de zorg die wordt verleend worden geborgd en wordt de werkbegeleidingscapaciteit verhoogd. Specifieke scholing d.m.v. dit certificaat borgt de kwaliteit en continuïteit van de hulpverlening.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Levert een bijdrage aan de begeleiding van nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25780 Begeleider maatschappelijke zorg Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2022) 3 -