Regievoering en vakontwikkeling in de zorg

Code Geldig vanaf
C0055 30-04-2021

Het certificaat richt zich op die onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende IG waarin de eigen regie van de cliënt en de zorgprofessional centraal staan.

Het certificaat is geschikt voor werkenden in de sector zorg en welzijn die in het bezit zijn van een diploma Helpende Zorg en Welzijn (of vergelijkbaar) en die ruime werkervaring hebben. Het biedt werkenden de kans zich verder te ontwikkelen, passend bij de vraag van het complexer wordende zorglandschap.

Er is landelijk in de sector VT sprake van een veranderende vraag naar/behoefte aan zorg. Dit komt enerzijds door de toenemende complexiteit van de zorgvraag (multiproblematiek, comorbiditeit en vergrijzing) en anderzijds door een veranderd zorgparadigma; van zorgen voor naar zorgen dat. Tegelijkertijd nemen de eisen aan de kwaliteit van de zorgverlening toe (kwaliteitskader langdurige zorg, Waardigheid en trots). Er is behoefte aan meer regievoering (van zorgvrager en zorgverlener) en hogere kwaliteitseisen. Het zijn deze onderdelen die in dit certificaat centraal staan. Het sluit naadloos aan bij de hoofdlijnen uit het rapport van de commissie Kervezee 'Anders kijken, anders leren, anders doen'. In hoofdlijn 1 staat: functioneren, veerkracht en eigen regie van burgers staan centraal. In hoofdlijn 3 is sprake van: het functioneren, de veerkracht en eigen regie als rode draad door leertrajecten.

Na afronding van het scholingstraject kan de certificaathouder de eigen regie van de zorgvrager ondersteunen door advies en instructie te geven over preventie, door het uitvoeren van persoonsgerichte zorg - en begeleidingsactiviteiten op basis van een geformuleerd zorgleefplan. Ook kan de certificaathouder regie voeren over de eigen deskundigheid, ontwikkeling en kwaliteit in het kader van een leven lang leren en ontwikkelen.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar)
Adviseert en instrueert over preventie (Gezondheidsbevorderaar)
Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener)
Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (Communicator)
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Zorgt voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional)
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25656 Verzorgende-IG Verzorgende-IG (Gewijzigd 2020) 3 -