Zorgplan ontwikkelen

Code Geldig vanaf
C0109 22-10-2022

Na het volgen van dit scholingstraject van de kwalificatie Verzorgende-IG is de certificaathouder inzetbaar in de (ouderen)zorg voor het mede opstellen van het individuele plan voor de zorgvrager. De zorgmedewerker draagt te allen tijde de actuele visie op zorg en welzijn uit. Daarvoor onderhoudt de zorgmedewerker nauw contact en goede communicatie met de zorgvrager en diens omgeving, waarbij zorgvuldig wordt overlegd wat de zorgvrager en diens netwerk zelf kan en wat niet. Daarnaast hanteert de zorgmedewerker methodes om diens eigen vakkennis, vaardigheden en vakkundigheid en die van anderen actueel en op peil te houden.

Dit mbo-certificaat is geschikt voor zij-instromers en zittende werknemers die vanuit een dienstverlenende niveau 2 functie willen doorstromen zonder ambitie of noodzaak om op korte termijn een volledig niveau 3 diploma te halen. Het gaat om in- en doorstromers die op verantwoorde wijze het individuele plan mede willen opstellen, de gezondheidstoestand van de zorgvrager willen monitoren en willen werken aan de eigen professionele ontwikkeling en die van anderen.

Vanuit werkgevers is er een tekort aan mensen die de basale zorgtaken kunnen uitvoeren, waar het maken van het zorgplan er één van is. Dit zorgplan is de basis van de zorgverlening: het ondersteunen van plannen van de zorg en de beroepsvaardigheden die hierbij horen: het helder en wederkerig communiceren met zorgvragers en de mensen om hen heen, het werken als onderdeel van een team of netwerk van zorgverleners en het omgaan met de ontwikkelingen in het vakgebied om de zorgverlening zo effectief en efficiënt mogelijk te maken. Met dit certificaat wordt -aan de hand van het zorgplan- de basis gelegd van deze beroepsvaardigheden, die de certificaathouder in elk veld van zorg goed in kan zetten.

Het plannen van zorg is het fundament van het vakgebied. Dit certificaat is gericht op het ontwikkelen en verfijnen van de professionele vaardigheden benodigd voor het maken van een zorgplan, namelijk het inzetten van gespreksvaardigheden, samenwerkingsvaardigheden en feedbackvaardigheden rondom de zorg. In de actuele visie van zorg zijn deze vaardigheden onmisbaar om het werk van Verzorgende-IG uit te voeren. Het ontwikkelen van het zorgplan stelt de certificaathouder in staat om begeleiding en verzorging van zorgvragers zelfstandig en bekwaam af te stemmen met alle betrokkenen, om de gezondheidstoestand te monitoren en om bij te dragen aan professionalisering.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar)
Draagt mede zorg voor het individuele plan van de zorgvrager (Zorgverlener)
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Zorgt voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional)
Samengesteld uit kwalificatie
Crebo Kwalificatie Dossier Niveau Diplomeren tot
25656 Verzorgende-IG Verzorgende-IG (Gewijzigd 2020) 3 -