Beveiliger 3

Crebocode Niveau Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
25691 3 01-08-2021 - -

De Beveiliger 3 opereert als meewerkend voorman bij de uitvoering van de beveiligingstaken in private en publieke organisaties. Hij coördineert situationeel de uitvoering van de preventieve, repressieve, serviceverlenende en faciliterende taken van collega beveiligers. Hij stelt diverse instructies op en adviseert de leidinggevende en de klant waarvoor hij werkt over te nemen beveiligingsmaatregelen. Veel Beveiligers 3 werken gedetacheerd bij een opdrachtgever, anderen voeren beveiligingswerkzaamheden en faciliterende taken uit ten behoeve van het bedrijf waar ze in dienst zijn. De Beveiligers 3 bewaken de veiligheid binnen de kaders van een beveiligingsopdracht meestal in een private omgeving.

Code Titel
Geen documenten gevonden
Doe de overlapcheck voor deze kwalificatie

Er is geen keuzedeel gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Hierbij een overzicht van geregistreerde beschikbare leermiddelen voor dit product van de kwalificatiestructuur. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Voert toegangs- en uitgangscontroles uit
Voert surveillances en controles uit
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Treedt op bij ongewenst gedrag
Houdt verdachten aan
Treedt op bij incidenten
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Biedt service en hulp
Voert faciliterende werkzaamheden uit
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Treedt coördinerend op bij calamiteiten/incidenten
Ondersteunt collega beveiligers bij de uitvoering van de werkzaamheden
Voert eenvoudige werkzaamheden op het gebied van dienstuitvoering uit
Handelt proactief op normafwijkend gedrag
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Stelt een eenvoudige kwetsbaarheidsanalyse op
Stelt ten aanzien van (te verwachten) gebeurtenissen instructies op
Evalueert met betrokkenen de uitgevoerde (beveiligings)werkzaamheden
Gekoppelde keuzedelen
Code Keuzedeel Koppeling vanaf Koppeling tot
K0262 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 01-08-2021 -
K1153 Basis inzetbaarheid als militair 01-08-2021 -
K1154 Basis militaire fysieke en mentale fitheid 01-08-2021 -
K0951 Basiskennis beveiliging in de zorg 01-08-2021 -
K0790 Belevingsgericht werken 01-08-2021 -
K0742 Cameratoezicht 01-08-2021 -
K0022 Digitale vaardigheden basis 01-08-2021 -
K0023 Digitale vaardigheden gevorderd 01-08-2021 -
K0024 Diversiteit 29-01-2022 -
K0959 Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs 01-08-2021 -