Helpende Zorg en Welzijn

Crebocode Niveau Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
25498 2 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2028

De helpende zorg en welzijn kan werken in de eigen woonomgeving van de cliënt*, maar ook in een leefomgeving waarin de cliënt langdurig, tijdelijk of alleen gedurende een aantal uren per week verblijft. Zij kan werkzaam zijn in verzorgingshuis, verpleeghuis, thuiszorg en het WMO-domein, woonzorgcentrum, kinderopvang, woonvorm voor begeleid wonen, ziekenhuis of (speciaal) onderwijs. De helpende zorg en welzijn voert vraaggericht ondersteunende taken uit ten behoeve van een of meer cliënten en diens naastbetrokkenen**. Zij heeft daarbij aandacht voor de zelf- en samenredzaamheid van de cliënt en diens naastbetrokkenen en houdt rekening met de afspraken in het zorgplan, de mogelijkheden, wensen, gewoonten, normen, waarden, levensbeschouwing en culturele achtergrond van cliënten en naastbetrokkenen. Zij bewaakt de privacy van de cliënt en diens naastbetrokkenen. Zij is zich bewust van het effect van haar handelen en gedrag op de cliënt en diens naastbetrokkenen. *De term cliënt wordt gebruikt voor cliënt, zorgvrager, bewoner, oudere, jongere, burger, deelnemer, kind en leerling. **De term naastbetrokkenen wordt gebruikt voor mantelzorgers en vrijwilligers, ouders, verzorgers, familie, vrienden, wettelijke vertegenwoordigers, het cliëntsysteem en directe naasten.

Code Titel
C0024 Ondersteuning thuis
C0033 Ondersteunen bij wonen en welbevinden
C0039 Individuele basiszorg verlenen
C0079 Voorbereiden van ondersteunende begeleiding en zorg geschikt voor niveau 2
Doe de overlapcheck voor deze kwalificatie

Er is geen keuzedeel gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Hierbij een overzicht van geregistreerde beschikbare leermiddelen voor dit product van de kwalificatiestructuur. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

STATUS: Leverbaar
Aan het werk binnen de arbeidsmarkt
STATUS: Leverbaar
Dienstverlening, niveau 2: Basisvaardigheden en beroepsoriëntatie
STATUS: Leverbaar
Begeleider van activiteiten Helpende zorg en welzijn: Begeleiden van sociale en recreatieve activiteiten Dienstverlening, niveau 2
STATUS: Leverbaar
Mijn stagecompetenties als medewerker helpende zorg en welzijn
STATUS: Leverbaar
Mij stagecompetenties niveau 2 breed
1 - 5 van 8
Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Bereidt werkzaamheden voor en stemt af
Maakt ruimtes gebruiksklaar
Treedt op als aanspreekpunt
Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit
Assisteert bij voorraadbeheer
Draagt bij aan een veilige situatie
Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit
Voert werkzaamheden uit gericht op voeding
Evalueert de werkzaamheden
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Ondersteunt bij wonen en huishouden
Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL
Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten
Gekoppelde keuzedelen
Code Keuzedeel Koppeling vanaf Koppeling tot
K0003 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 01-03-2016 -
K0246 Assisteren bij beheer van gebouwen 01-03-2016 -
K0005 Assisteren bij Facilitaire Diensten 01-03-2016 -
K0006 Assisteren bij Sport en Recreatie 01-03-2016 -
K0022 Digitale vaardigheden basis 19-07-2016 -
K0207 Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn 01-03-2016 -
K0959 Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs 01-04-2018 -
K0960 Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs 01-04-2018 -
K0961 Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs 01-04-2018 -
K0025 Duits in de beroepscontext A2 01-03-2016 01-10-2018