Medewerker evenementenorganisatie

Crebocode Niveau Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
25749 4 01-08-2022 - -
Code Titel
Geen documenten gevonden
Doe de overlapcheck voor deze kwalificatie

Er is geen keuzedeel gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Hierbij een overzicht van geregistreerde beschikbare leermiddelen voor dit product van de kwalificatiestructuur. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Inventariseert wensen en eisen van de opdrachtgever
Verzamelt informatie voor evenementen en analyseert deze
Maakt een risico-analyse en een overzicht van benodigde vergunningen
Doet voorstellen voor evenementplannen en/of stelt deze bij
Werkt evenementplannen uit en presenteert deze
Stelt begroting en offerte op voor de opdrachtgever
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Werkt een draaiboek en callsheet uit
Regelt de promotie van het evenement
Regelt de inhuur/aankoop van materialen, mensen, techniek, (virtuele) ruimtes, catering, vervoer en voorzieningen
Verzorgt de administratie met betrekking tot de deelnemers
Regelt de infrastructuur rondom het evenement
Regelt de inrichting van ruimtes, de installatie van materialen en apparatuur en de dagelijkse voorzieningen
Regelt de veiligheidsorganisatie van het evenement
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Bewaakt de voortgang tijdens het evenement
Coördineert de verkoop/verhuur van producten, catering en aanvullende diensten
Coördineert de ontvangst van de bezoekers, artiesten, leveranciers en onderaannemers
Informeert en adviseert aanwezigen en handelt klachten af
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Handelt financiële, personele en administratieve zaken rondom evenementen af
Evalueert het evenement en doet verbetervoorstellen
Gekoppelde keuzedelen
Code Keuzedeel Koppeling vanaf Koppeling tot
K0263 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 01-08-2022 -
K0718 Artistiek inzicht 01-08-2022 -
K0790 Belevingsgericht werken 01-08-2022 -
K0018 Commercie (verkoop) 01-08-2022 -
K0023 Digitale vaardigheden gevorderd 01-08-2022 -
K0024 Diversiteit 01-08-2022 -
K0302 DJ-ing 21-03-2023 -
K0797 Droning - toepassingen 01-08-2022 -
K0959 Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs 01-08-2022 -
K0960 Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs 01-08-2022 -