Medewerker ICT support

Crebocode Niveau Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
25607 2 01-01-2020 01-08-2024 01-08-2028

De Medewerker ICT support werkt in opdracht en onder begeleiding van een leidinggevende. Hij/zij werkt in een weinig complexe omgeving en voert eenvoudige taken, routinematige en standaardwerkzaamheden uit. Hij/zij houdt zich daarbij strikt aan de geldende regels, instructies en procedures. Wanneer iets afwijkt van de opdracht overlegt hij/zij direct met de leidinggevende. De Medewerker ICT support werkt op het gebied van hardware en devices. Het gaat bijvoorbeeld om het aanleggen, installeren en configureren van hardware en/of netwerken en het oplossen van storingen. Met betrekking tot devices voert de Medewerker ICT support activiteiten uit op het vlak van assemblage, reparatie, verlenen van service, geven van uitleg en (in sommige branches) verkoop van devices (zoals mobiele telefoons, tablets, laptops/notebooks, desktops, IoT devices, smart home devices, AV-apparatuur, VR/AR-devices en drones).

Code Titel
Geen documenten gevonden
Doe de overlapcheck voor deze kwalificatie

Er is geen keuzedeel gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Hierbij een overzicht van geregistreerde beschikbare leermiddelen voor dit product van de kwalificatiestructuur. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

STATUS: Leverbaar
Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Maakt devices gebruiksklaar
Installeert en onderhoudt software
Monteert netwerk- en infrastructuuronderdelen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Neemt meldingen aan en registreert meldingen
Lost meldingen op en escaleert meldingen
Gekoppelde keuzedelen
Code Keuzedeel Koppeling vanaf Koppeling tot
K1138 3D Print support 24-01-2020 -
K0003 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 01-01-2020 -
K1153 Basis inzetbaarheid als militair 13-05-2020 -
K1154 Basis militaire fysieke en mentale fitheid 13-05-2020 -
K0719 Basis programmeren 01-01-2020 -
K0721 Basis Webdevelopment 01-01-2020 -
K0665 Basisvaardigheden elektrotechnische installaties geschikt voor niveau 2 en 3 01-01-2020 -
K0022 Digitale vaardigheden basis 01-01-2020 -
K0959 Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs 01-01-2020 -
K0960 Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs 01-01-2020 -