Onderwijsassistent

Crebocode Niveau Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
25698 4 01-08-2021 - -

De onderwijsassistent werkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal onderwijs of in de volwasseneneducatie met en rond leerlingen/studenten. Ook kan ze werkzaam zijn in een integraal kindcentrum of kindercentrum waar opvang en onderwijs gecombineerd worden, bijvoorbeeld als 'combinatiefunctionaris'. De onderwijsassistent is ondersteunend en faciliterend voor leraren* en/of lerarenteam. De onderwijsassistent speelt een belangrijke rol in de taalontwikkeling van leerlingen/studenten en vervult daarin een voorbeeldfunctie. Dit komt tot uiting in het benoemen van wat ze ziet en wat ze doet. In het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs heeft ze vooral een verzorgend-pedagogisch/didactische rol. In het voortgezet- en beroepsonderwijs kan ze ook te maken krijgen met technisch-instrumentele werkzaamheden. De onderwijsassistent is kwaliteitsgericht en zorgt voor de continuïteit van de onderwijsassistentie. Ze kan snel schakelen tussen situaties en rollen. Ze is initiatiefrijk, weet van aanpakken en is gericht op samenwerking, ze ziet kansen en benut deze. Afhankelijk van haar taken binnen een team kan men van haar extra vakinhoudelijke werkzaamheden verwachten. Zij beheerst leerstof praktisch minimaal op het niveau als leerlingen/studenten deze moeten kennen. Dit betekent dat zij zich in het voortgezet en het beroepsonderwijs (enigszins) moet specialiseren in een vak/leergebied. Haar (eventuele) vakinhoudelijke achtergrond, persoonlijk gevolgde opleidingstraject en ervaringen in de beroepspraktijk bepalen dan bij welk team zij het beste kan werken of welke (vakspecifieke) competenties zij (verder) moet ontwikkelen. *In dit profiel is 'leraar' ook te lezen als docent.

Code Titel
Geen documenten gevonden
Doe de overlapcheck voor deze kwalificatie

Er is geen keuzedeel gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
Inventariseert behoeften en wensen van het kind
Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
Evalueert haar eigen werkzaamheden
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding
Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor
Voert leeractiviteiten uit
Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan
Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid
Voert praktische werkzaamheden uit
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen
Organiseert (mede) organisatiebrede activiteiten
Gekoppelde keuzedelen
Code Keuzedeel Koppeling vanaf Koppeling tot
K0263 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 01-08-2021 -
K0790 Belevingsgericht werken 01-08-2021 -
K0793 BSO 4 tot 8 jaar 01-08-2021 -
K0611 BSO 8 tot 12 jaar 01-08-2021 -
K0145 Combifunctionaris IKC / Brede School 01-08-2021 01-08-2022
K0023 Digitale vaardigheden gevorderd 01-08-2021 -
K0024 Diversiteit 01-08-2021 -
K0231 Doorstroom naar HBO mens en maatschappij 01-08-2021 -
K0959 Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs 01-08-2021 -
K0960 Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs 01-08-2021 -