Pedagogisch medewerker kinderopvang

Crebocode Niveau Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot
25696 3 01-08-2021 - -

De pedagogisch medewerker kinderopvang werkt binnen een (integraal) kindercentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuteropvang worden aangeboden. De pedagogisch medewerker kinderopvang heeft de rol van mentor voor een aantal kinderen en ondersteunt de ontplooiing van het individuele - en unieke - kind met diens talenten en behoeften, en dit alles passend bij de ontwikkelingsleeftijd. Ze stelt zich actief op en stimuleert doelgericht het leren en ontwikkelen van kinderen op allerlei ontwikkelingsdomeinen. Spelenderwijs, door te laten ontdekken, te laten ervaren en te laten oefenen binnen een gevarieerd aanbod. Typerend voor de pedagogisch medewerker kinderopvang is dat zij voortdurend gebruik maakt van taal en interactievaardigheden om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Resultaat van het handelen van de pedagogisch medewerker is dat zij een veilige, vertrouwde omgeving voor opvoeding en ontwikkeling van kinderen creëert, waarbij ze zorgt voor een balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds.

Code Titel
C0123 Ontwikkeling en spelen stimuleren in de kinderopvang
C0125 Pedagogisch klimaat in de kinderopvang
C0126 Professioneel samenwerken en communiceren in de kinderopvang
Doe de overlapcheck voor deze kwalificatie

Er is geen keuzedeel gevonden.

Er is sprake van ondoelmatige overlap.
Is er overlap?
Overlappende werkprocessen
Niveau complexiteit
Niveau verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Overlap vakkennis en vaardigheden
Niveau vakkennis en vaardigheden
Omvang vakkennis en vaardigheden
Er bestaat al een door de minister vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel.
Er is geen overlap informatie gevonden.

Vul onderstaande gegevens in om een check uit te laten voeren door de Toetsingskamer.

Uw aanvraag is succesvol verwerkt. U ontvangt bericht als de check gereed is. Het aantal aanvragen voor een overlapcheck is onverwacht fors toegenomen. Het is niet uitgesloten dat dit tot vertraging zal leiden bij het verwerken van de aanvragen. De Toetsingskamer SBB stelt alles in het werk om aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.

Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw verzoek naar de beheerder, probeer het later nog een keer.

Er is (nog) geen leermiddel beschikbaar in de leermiddelen catalogus. Wilt u ook uw leermiddelen zichtbaar hebben in dit register? Ga dan naar het Koppelpunt Catalogusinformatie van Kennisnet.

Kerntaken en Werkprocessen
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
Inventariseert behoeften en wensen van het kind
Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
Evalueert haar eigen werkzaamheden
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
Complexiteit
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Vakkennis en vaardigheden
Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
Stelt een activiteitenprogramma op
Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding en voert het uit
Zorgt voor uitvoering van een (dag)programma
Biedt persoonlijke verzorging
Draagt zorg voor een hygiënische en gezonde omgeving
Gekoppelde keuzedelen
Code Keuzedeel Koppeling vanaf Koppeling tot
K0262 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 01-08-2021 -
K0790 Belevingsgericht werken 01-08-2021 -
K0230 Bewegen in de buurt 01-08-2021 -
K0793 BSO 4 tot 8 jaar 01-08-2021 -
K0611 BSO 8 tot 12 jaar 12-06-2023 -
K0022 Digitale vaardigheden basis 01-08-2021 -
K0023 Digitale vaardigheden gevorderd 01-08-2021 -
K0024 Diversiteit 21-03-2023 -
K0231 Doorstroom naar HBO mens en maatschappij 01-08-2021 -
K0959 Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs 01-08-2021 -